UWAGA NAUCZYCIELE!

Prowadzimy rekrutację na BEZPŁATNE KURSY doskonalące finansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2017 roku.

O zakwalifikowaniu do udziału w kursach zdecyduje kolejność zgłoszeń i zapewnienie dostępności nauczycielom z jak największej liczby szkół/placówek.

O zakwalifikowaniu do udziału w poszczególnych szkoleniach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.

Prosimy nie przychodzić na szkolenie bez upewnienia się, że znajdują się Państwo na liście osób zakwalifikowanych.

Miejsce odbywania kursów: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21

Temat Czas trwania i termin realizacji szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie

Wdrażanie elementów programowania w oparciu o nową podstawę programową w szkole podstawowej

BRAK MIEJSC!

30 godzin

16.09.17 godz. 09.00 – 14.15
17.09.17 godz. 09.00 – 14.15
23.09.17 godz. 09.00 – 14.15
24.09.17 godz. 09.00 – 14.15
30.09.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 06.09.2017

BRAK MIEJSC!

Założenia podstawy programowej kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (szkoła podstawowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy), obowiązującej od 1 września 2017 r. i wynikające z niej zadania nauczycieli

   Treści:

  •  cele i zadania szkoły podstawowej i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy wynikające z kierunków zmian w edukacji
  •  analiza porównawcza podstawy programowej obowiązującej od 1 września 2017 z dotychczas obowiązującą
  • organizowanie procesu kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
  • opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego zgodnie z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz możliwościami psychofizycznymi ucznia oraz dostosowanie programu nauczania (wg. nowych zasad obowiązujących od 1 września 2017 r.)
  • dokumentowanie pracy z uczniami niepełnosprawnymi wg. nowych zasad wynikających ze zmian w prawie oświatowym (obowiązujących od 1.09. 2017 roku)

Zapisy do 12.09.2017 do godz. 11.00

 

20 godzin

22.09.17 godz. 15.00 – 19.30
23.09.17 godz. 09.00 – 14.15
24.09.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół specjalnych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 12.09.2017 do godz. 11.00

 

Aktualizacja statutów szkoły, przedszkola, placówki. Wewnątrzszkolny system prawa

BRAK MIEJSC!

20 godzin

15.09.17 godz. 15.00 – 19.30
16.09.17 godz. 09.00 – 14.15
17.09.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 04.09.2107

BRAK MIEJSC!

Kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych

20 godzin

26.09.17 godz. 16.00 – 19.00
27.09.17 godz. 16.00 – 19.00
28.09.17 godz. 16.00 – 19.00
02.10.17 godz. 16.00 – 19.00
03.10.17 godz. 16.00 – 19.00

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 14.09.2017

Uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością wzroku, słuchu w szkole ogólnodostępnej

OSTATNIE WOLNE MIEJSCA!
 

20 godzin

29.09.17 godz. 15.00 – 19.30
30.09.17 godz. 09.00 – 14.15
01.10.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół integracyjnych i ogólnodostępnych  zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 15.09.2017
Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

20 godzin

20.10.17 godz. 16.00 – 20.30
21.10.17 godz. 09.00 – 14.15
22.10.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół integracyjnych i ogólnodostępnych  zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 04.10.2017

 

Zapisy na szkolenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki (pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@uns.lodz.pl lub złożyć osobiście

w Biurze Projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, hm. Aleksandra Kamińskiego 21, pokój 27.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Projektowego Uczelni Nauk Społecznych tel. (42) 232 74 89

oraz koordynator – dr inż. Konrad Jędrzejczyk  tel. (42) 232 74 88

Biuro Projektowe jest czynne pn - pt w godz. 09.00 - 14.00

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda dyrektora

Regulamin szkoleń