„Komunikacja wspomagająca i alternatywna to szansa dla osób nieposługujących się mową werbalną na lepszą jakość życia. Budowanie systemu, indywidualnego systemu dla użytkownika to zawsze proces. Sprawdzanie co działa, a co nie. Poszukiwanie. Nie można użytkownika wstawić w "szablon", bo nigdy nie dowiemy się, czy to jego słowa i czy właśnie o tych wprowadzonych rzeczach użytkownik chce rozmawiać.” - napisał Kamil Lodziński na swoim fanpage’u Alternatywne Brzmienie Słów

Jeśli pracujesz z dziećmi, młodzieżą lub osobami dorosłymi, które nie mówią, albo mają poważne ograniczenia w zakresie wykorzystywania mowy czynnej i chcesz dowiedzieć się:
• jak komunikować się z osobami z poważnymi ograniczeniami w zakresie komunikacji
• jak wprowadzać komunikację alternatywną, by rzeczywiście wspierała rozwój Twojego podopiecznego
• jak poszerzać środowiska komunikacyjne, by Twój uczeń/podopieczny mógł być jak najbardziej niezależny i samodzielny
• jak nawiązać kontakt z dzieckiem z poważnymi ograniczeniami w zakresie komunikacji, np. z uwagi na autyzm, mózgowe porażenie dziecięce, upośledzenie umysłowe…
• i wiele, wiele innych…

Już 30 maja 2017 roku serdecznie zapraszamy na wyjątkowe szkolenie poprowadzone przez wyjątkowego człowieka!

Prowadzący:
Kamil Lodziński – przyjeżdża na nasze specjalne zaproszenie aż z Poznania, jest przede wszystkim praktykiem i uważnym, empatycznym terapeutą na co dzień pracującym z dziećmi młodzieżą i osobami dorosłymi z zaburzeniami w rozwoju. Nasz gość specjalny to pedagog specjalny, neurologopeda, do niedawna członek Rady Programowej ds. terapii w Fundacji Na Niebiesko, aktualnie członek Stowarzyszenia Potrafię więcej, twórca genialnego portalu - Alternatywne Brzmienie Słów, na którym dzieli się swoją wiedzą i bardzo dużym doświadczeniem z nauczycielami i terapeutami chcącymi poszerzać swoje kompetencje z zakresu komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Jego pasją jest poznawanie wewnętrznego świata dziecka. Ukończone przez prowadzącego (wybrane) szkolenia, kursy i uzyskane uprawnienia:
• The Growth trough Play System (GPS) Certyfikat stopnia I i II;
• Rekomendacja ze Stowarzyszenia Rehabilitacyjnego Centrum Rozwoju Porozumiewania się w Kwidzyniu od dr Magdaleny Grycman;
• Komunikacja wspomagająca i alternatywna (AAC); Stopnie I, II, III i IV prowadzone przez dr Magdalenę Grycman;
• Umiejętności terapeutyczne zdobyte poprzez szkolenia superwizyjne prowadzone przez dr Magdalenę Grycman;
• Stymulacja bazalna stopień I i II;
• Kurs on-line Doskonalący – Superwizowana praca z dzieckiem przez Fundację Zrozumieć Autyzm;
• Terapia HANDLE (Holistic Approach to NeuroDevelopment and Learning Efficiency) stopień I i II;
• Wideotrening Komunikacji (Video Interaction Training – VIT|) Certyfikat kursu wprowadzającego;
• Neurostymulacja i praca na odruchach w celu wzmocnienia fundamentalnych podstaw rozwoju (ITEM – Szumiło);
• INPP „Wspomaganie rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard;
• Terapia dzieci z autyzmem (PSTB);
• Prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim; Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „MARKUS”;
• „Jak wykorzystać diagnozę i terapię neuropsychologiczną w pracy z dziećmi ze złożoną niepełnosprawnością”; Studium Doskonalenia Kompetencji Nauczycielskich „MARKUS”;
• Kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli; Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Poznaniu (270 godz.).

Zapraszamy do obejrzenia jednego z filmów edukacyjnych pokazujących warsztat pracy prowadzącego:

Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, sala 11
Termin: 30.05.2017r. godzina 17.00 - 19.30
Opłata za szkolenie: 49 zł (cena obejmuje wydanie zaświadczenia)
Zapisy: podyplomowe@uns.lodz.pl
Zgłaszając swoje uczestnictwo w szkoleniu prosimy o podanie
w mailu następujących danych:
imię i nazwisko, telefon do kontaktu oraz adres mailowy

Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:
imię i nazwisko osób, za które jest dokonywana płatność
oraz tytuł szkolenia: „Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej"

Informujemy, iż istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę
prosimy wówczas o podanie niezbędnych danych do jej wystawienia.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do 28 maja 2017r.

Zapisz się już dziś!