Szkolenie - autyzm [ 09/03/2017 - 00:00 ]

Już 22.03.2017 w godz. 17.30 - 20.00 zapraszamy na kolejne szkolenie poświęcone pracy z dzieckiem z zaburzeniami w rozwoju ze spektrum autyzmu. Temat szkolenia „Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Prowadząca: Magdalena Charbicka. Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych ul. Kamińskiego 21. Opłata za szkolenie: 49zł

Spotkanie organizacyjne [ 07/03/2017 - 16:00 ]

Słuchaczy kierunków: oligofrenopedagogika, tyflopedagogika, wczesne wspomaganie rozwoju, terapia pedagogiczna, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne oraz szkolenie z platformy e-learningowej, które odbędzie się 11 marca (sobota), w godzinach: 09:15-10:45 - szkolenie z platformy, 11:00-12:30 spotkanie organizacyjne z kierownikiem studiów podyplomowych.  Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych ul. Kamińskiego 21, sala 42 (czwarte piętro)

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej bezpłatnej konferencji pt. "Organizacja zajęć rewalidacyjnych" 23.03.2017r. 
Jest to już trzecia z cyklu konferencja w ramach PROJEKTU EDUKACYJNEGO realizowanego we współpracy Uczelni Nauk Społecznych z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pt. "Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej".

Zapraszamy na szkolenie: „Procedury postępowania z dzieckiem w sytuacji kryzysowej w szkole” 16.03.2017r.
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy, dzięki której możliwe będzie wdrożenie w Państwa placówkach odpowiednich strategii prewencyjnych na takim etapie, kiedy dany sposób postępowania ma największe szanse na pedagogiczny sukces.

Drodzy Nauczyciele! Wczoraj odbyło się pierwsze szkolenie z zaplanowanego przez nas cyklu szkoleń poświęconego pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pt. "Jak rozmawiać z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”. Dziękujemy za tak liczne przybycie i fantastyczną atmosferę. Poniżej zamieszczamy trochę zdjęć z wczorajszego dnia. Informacja o kolejnych szkoleniach z tego cyklu już niebawem - uważnie obserwujcie naszą stronę.

Dzień Bezpiecznego Internetu [ 07/02/2017 - 00:00 ]

7 lutego 2017 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej po raz 13 obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI).  Jego podstawowym celem jest inicjowanie oraz propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Tegorocznej edycji przyświeca hasło: „Razem zmieniamy internet na lepsze”. Ideą nadchodzących obchodów DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak i lokalnym oraz zaangażowanie wielu instytucji, także rodziny i najbliższego otoczenia dziecka.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej bezpłatnej konferencji pt. "Planowanie pracy z uczniem mającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej."
Jest to druga konferencja z cyklu z PROJEKTU EDUKACYJNEGO realizowanego we współpracy Uczelni Nauk Społecznych z Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, pt. "Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego w edukacji szkolnej".

Nasza listopadowa konferencja „Sytuacje kryzysowe w szkole mediacje, negocjacje, procedury”, która odbyła się 23.11.2016, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 21, została w wyjątkowy sposób doceniona przez Redaktorów czasopisma e-terroryzm.pl. Zapraszamy do lektury jubileuszowego 50. numeru czasopisma.

Strony