Edukacja dla bezpieczeństwa i survival - dla nauczycieli

0
Brak głosów

3 500,00 zł 2 800,00 zł

Studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa i Survival są studiami kwalifikacyjnymi, przeznaczonymi dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych: Edukacja dla bezpieczeństwa / w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Zajęcia prowadzone są nie tylko przez akademickich ekspertów ds. bezpieczeństwa, ale przede wszystkim przez byłych żołnierzy jednostek specjalnych Wojska Polskiego (JWK LUBLINIEC i JW. GROM), Państwowej Straży Pożarnej i służb specjalnych RP, którzy poza przygotowaniem pedagogicznym mają doświadczenie bojowe zdobyte w Polsce i za granicą. 

Dodatkowym, a jednocześnie unikalnym w Polsce elementem programu studiów jest obóz szkoleniowy o charakterze militarno-survivalowym prowadzonym przez byłych żołnierzy sil specjalnych (JWK LUBLINIEC i JW. GROM) w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka.

Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu następujące umiejętności:

 • survival (sztuka przetrwanie w niesprzyjających warunkach),
 • terenoznawstwo, topografia i łączność,
 • strategia i taktyka wojskowa,
 • techniki walki wręcz (Krav maga)
 • strzelectwo ASG (dynamiczne i sytuacyjne) na różnych poziomach zaawansowania,
 • pierwsza pomoc przedlekarskiej,
 • ochrona przed bronią masowego rażenia.

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa i surival jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również jest skoncentrowany na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Moduł kierunkowy

 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

Moduł teoretycznych podstaw specjalności

 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, łączności i topografii
 • Podstawy strategii i taktyki oraz survivalu

Moduł diagnostyczny

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole

Moduł metodyczny

 • Metodyka nauczania w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 • Ratownictwo chemiczne i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki 
 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla:

 • pracowników oświaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”;
 • dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych;
 • dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego. 

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa będą mogli prowadzić przedmiot Edukacja dla bezpieczeństwa w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych.

W ramach kwalifikacji, uzyskanych w toku studiów, będą potrafili m.in.:

 • przekazywać interdyscyplinarną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa, ratownictwa medycznego i chemicznego oraz pomocy humanitarnej,
 • wyrabiać u uczniów nawyki właściwych zachowań w zakresie bezpieczeństwa i troski o zdrowie,
 • rozpoznać i zapobiegać potencjalnym zagrożeniom występującym w szkole i poza nią,
 • udzielić pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • zastosować skuteczne środki ochrony przed bronią masowego rażenia,
 • współpracować z instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w szkole i poza nią i przekazywać uczniom zasady wzywania służb ratunkowych w sytuacjach różnych zagrożeń, a także sposoby postępowania w razie pożaru, suszy, huraganu, powodzi czy burzy,
 • skutecznie przeciwdziałać agresji w środowisku szkolnym i poza nim,
 • panować nad sobą i grupą w sytuacjach zagrożenia (radzenie sobie ze stresem, samoobrona i sztuka przetrwania z wykorzystaniem elementów taktyki sił specjalnych).

Czas trwania:   

 3 semestry (350 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny - 15 zjazdów dydaktycznych (sobota/niedziela)
lub blended learning -13 zjazdów dydaktycznych

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Partner:

Rekrutacja wyłącznie poprzez: 

Centrum Edukacji i Biuro Karier
STACHOWIAK GROUP
www.studia.stachowiak-group.pl 

Dział Promocji i Rekrutacji
(dział czynny od środy do piątku
w godz. 9:00 - 15:00)
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro)
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702,
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

3500 zł
promocja 2800 zł
Ośrodki:
Warszawa – Nowy Dwór Mazowiecki:

Centrum Szkolenia MKS Świt, ul. Sportowa 66, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Sazonowicz, tel. 607 973 711
e-mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

Częstochowa:

ul. św. Augustyna 28/30, budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Anna Sarnat, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Piotrków Trybunalski

CEiBK Stachowiak Group, Plac Kościuszki 6
Koordynator ds. Studiów Podyplomowych:
Katarzyna Makowska, tel.: 576 354 702
e-mail: info@stachowiak-group.pl

Kierownik studiów:

dr Andrzej Adamczyk