Edukacja dla bezpieczeństwa i survival - dla nauczycieli

0
Brak głosów

2 700,00 zł

Studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa i survival, to studia kwalifikacyjne, przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną zdobyć kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu – prowadzenia zajęć z zakresu edukacja dla bezpieczeństwa, w myśl Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2012 poz. 131). Studia podyplomowe, odwołując się do standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, obejmują przygotowanie merytoryczne, psychologiczno-pedagogiczne oraz dydaktyczne do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć). Dodatkowym elementem programu studiów jest możliwość udziału słuchaczy w fakultatywnym obozie szkoleniowym militarno-survivalowym (odpłatność na preferencyjnych warunkach), obejmujących 7-10 dni dydaktyczno-szkoleniowych, realizowanym w Puszczy Świętokrzyskiej nad Jeziorem Sielpia Wielka, prowadzonym przez byłych żołnierzy JWK i GROM. Uczestnicy obozu otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte w toku obozu umiejętności: survivalu zielonego; survivalu czarnego; survivalu niebieskiego; szkolenia z terenoznawstwa, łączności i topografii; szkolenia ze strategii i taktyki wojskowej; szkolenia strzeleckiego ASG dynamicznego i sytuacyjnego na różnych poziomach zaawansowania. Zajęcia przewidziane tokiem studiów oraz zajęcia fakultatywne, realizują pracownicy naukowi oraz w praktyce – specjaliści posiadający bogate doświadczenie w swojej dziedzinie, w tym byli żołnierze jednostek specjalnych Wojska Polskiego (byli komandosi z Jednostki Wojskowej Komandosów i Formacji GROM).

Celem studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa i surival jest zdobycie interdyscyplinarnej i kompleksowej wiedzy z zakresu nauk o bezpieczeństwie oraz umiejętności i kompetencji kluczowych dla efektywnej realizacji procesu kształcenia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa. Program kształcenia obejmuje przygotowanie merytoryczne, w zakresie zgodnym z podstawą programową przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, jak również jest skoncentrowany na kształtowaniu i doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela w aspekcie dydaktycznym i metodycznym.

Moduł kierunkowy

 • Kompetencje i warsztat pracy nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa
 • Dydaktyka ogólna (teoretyczne podstawy kształcenia i wychowania)
 • Podstawy pedagogiki obronnej i pedagogiki wojskowej
 • Dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa

Moduł teoretycznych podstaw specjalności

 • Komunikacja w systemie obronnym państwa
 • Teoria edukacji dla bezpieczeństwa
 • Sytuacje kryzysowe i likwidacja skutków sytuacji kryzysowych
 • Podstawy terenoznawstwa, łączności i topografii
 • Podstawy strategii i taktyki oraz survivalu

Moduł diagnostyczny

 • Współczesne problemy bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
 • Zagrożenia patologiami społecznymi
 • Projektowanie bezpieczeństwa w szkole

Moduł metodyczny

 • Metodyka nauczania w edukacji dla bezpieczeństwa
 • Komunikacja interpersonalna – interakcje społeczne
 • Sytuacje kryzysowe w środowisku szkolnym i ich rozwiązywanie
 • Ratownictwo chemiczne i pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyki 
 

Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych, z przygotowaniem pedagogicznym, co najmniej na poziomie licencjackim, w tym szczególnie dla: pracowników oświaty, nauczycieli zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji oraz nauczaniem przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”; dla nauczycieli – wychowawców klas szkolnych oraz innych placówek oświatowo–wychowawczych i opiekuńczych; dla pracowników władz oświatowych i samorządowych oraz funkcjonariuszy służb publicznych, którzy zajmują się problematyką edukacji dla bezpieczeństwa / bezpieczeństwa szkolnego. 

Absolwent studiów podyplomowych Edukacja dla bezpieczeństwa zdobywa kwalifikacje do prowadzenia przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych, a także interdyscyplinarną wiedzę w obszarze: zapewniania bezpieczeństwa, kształcenia obronnego, działalności organów publicznych, będących elementem zarządzania kryzysowego, podstaw prawnych, jak i planowania zasobów specjalistycznych sił oraz środków reagowania, związaną z szeroko pojętą obroną cywilną oraz metodami ochrony przed różnymi zagrożeniami.

Studia wyposażają absolwenta w specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa medycznego i chemicznego, zarządzania informacją, kierowania zespołem ludzi, a także z zakresu problemów obronności państwa w sytuacjach kryzysowych. 

Absolwent ma również możliwość uczestnictwa we wstępnym szkoleniu militarnym oraz zajęciach survivalowych teoretycznych i praktycznych, pozwalających na nabycie specyficznych umiejętności i sprawności, przygotowujących do prowadzenia atrakcyjnych i innowacyjnych zajęć z młodzieżą szkolną oraz kierowania działaniami w warunkach zagrożeń. 

Czas trwania:   

 3 semestry (350 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny - 15 zjazdów dydaktycznych

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

2700 zł

Partner:

Centrum Edukacji i Biuro Karier
STACHOWIAK GROUP

Dział Promocji i Rekrutacji
(dział czynny od środy do piątku
w godz. 9:00 - 15:00)
ul. Marszałkowska 55/73 lok. 68 (1 piętro)
00-676 Warszawa
tel.: 576 354 702,
mail: rekrutacja@stachowiak-group.pl

 

Kierownik studiów:

dr Andrzej Adamczyk