Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji

0
Brak głosów

1 800,00 zł

Studia podyplomowe Efektywne wykorzystanie nowoczesnych technologii w edukacji mają charakter doskonalący i są skoncentrowane na rozwijaniu kompetentnego i optymalnego posługiwania się nowoczesną technologią w działalności edukacyjnej.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę, ale przede wszystkim kompetencje pozwalające w pełni wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii w edukacji. W toku studiów słuchacz pozna teoretyczne podstawy wykorzystania technologii informacyjnej i nowoczesnych mediów w edukacji, jednak główny akcent został położony na aspekty praktyczne tj. metodykę kształcenia z wykorzystaniem technologii XXI wieku, realizowaną w ramach modułów tematycznych: Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna, mobilne aplikacje edukacyjne, edukacja interaktywna (e-szkoła, e-nauczyciel, e-uczeń), nauczanie multimedialne, wirtualne środowiska, dydaktyka medialna, e-learning jako metoda kształcenia, metodyka pracy z e-podręcznikiem, metodyka tworzenia materiałów multimedialnych, nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji, gry i aplikacje w nauczaniu przedmiotowym, nowoczesne narzędzia komunikacji czy warsztat pracy e-nauczyciela.

  • Technologie informacyjne i nowoczesne media w edukacji
  • Internet jako efektywna przestrzeń edukacyjna
  • Edukacja interaktywna: e - szkoła, e - nauczyciel, e - uczeń
  • Kompetencje e - nauczyciela
  • Nowoczesne środki dydaktyczne w edukacji
  • Gry i aplikacje w nauczaniu przedmiotowym

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli wszystkich poziomów edukacji, zainteresowanych nauczaniem z efektywnym wykorzystaniem sprzętu informatycznego, pomocy multimedialnych i elektronicznych oraz wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach lekcyjnych, w szkole, ale także w roku rozwoju zawodowego.

Absolwenci sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami oraz posiadają kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu efektywnego ich wykorzystania w przestrzeni edukacyjnej. Są gotowi do podejmowania nowych wyzwań edukacyjnych oraz do wykorzystywania innowacyjnych rozwiązań związanych z rozwojem współczesnej cywilizacji, wymaganiami reformy oświaty oraz postępującą cyfryzacją szkół.

Czas trwania:   

 2 semestry (290 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (6 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

1800 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
elektorniczne portfolio, 
zajęcia pokazowe

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl