Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży

0
Brak głosów

1 800,00 zł

Studia podyplomowe Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży mają charakter doskonalący i przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.   

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania w sytuacji kryzysu w szkole jako organizacji  i oferowania profesjonalnego wsparcia,  tj. skutecznej interwencji. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologicznych, etycznych i prawnych podstaw interwencji kryzysowej, zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur  interwencyjnych oraz metodyka działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, problemów z uzależnieniem, samookaleczeń i kryzysów suicydalnych, ofiar przemocy i agresji (w tym molestowania seksualnego, mobbingu, cybrbullyingu), w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof.

  • Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej
  • Trening interpersonalny i mediacje
  • Diagnoza w interwencji kryzysowej - systemy oceny stanu klienta
  • Metodyka działań interwencyjnych
  • Strategie i modele interwencji kryzysowej
  • Konstruowanie procedur interwencyjnych

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz do  specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej wobec dzieci i młodzieży.

Słuchacze zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności  pozwalające na  prowadzenie wczesnej interwencji i diagnozy osób  dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii.

Czas trwania:   

 2 semestry (325 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (6 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

1800 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl