Kompetencje wychowawcze nauczyciela

0
Brak głosów

1 800,00 zł

Studia podyplomowe Kompetencje wychowawcze nauczyciela mają charakter doskonalący i wychodzą naprzeciw nowym wyzwaniom związanym z  problemami wychowawczymi pojawiającymi się w przestrzeni edukacyjnej. Służą rozwijaniu i doskonaleniu warsztatu pracy pedagogicznej w zakresie kompetencji wychowawczych, obejmującego szerokie spektrum uwarunkowań.

Celem studiów jest wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności niezbędne w pełnieniu roli wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej. Program studiów obejmuje przekazanie wiedzy teoretycznej w zakresie podstaw wychowania, wybranych zagadnień psychologii klinicznej i wychowawczej czy podstaw interwencji kryzysowej, jednak główny nacisk położony jest na zajęcia praktyczne - ćwiczeniowe, warsztatowe, projektowe pozwalające na doskonalenie umiejętności i rozwijanie kompetencji skutecznego działania w zakresie: komunikacji interpersonalnej, projektowania pracy wychowawczej, współpracy z zespołem klasowym, motywowania wychowanków, mediacji i negocjacji, metodyki pracy wychowawczej i terapeutycznej, konstruowania procedur interwencyjnych a także budowania partnerstwa edukacyjnego i podejmowania efektywnej współpracy z rodzicami.

  • Umiejętności funkcjonalne wychowawcy, projektowanie pracy wychowawczej
  • Teoretyczne podstawy interwencji kryzysowej w szkole
  • Rola i zadania wychowawcy klasowego
  • Konstruowanie procedur interwencyjnych
  • Mediacje i negocjacje
  • Efektywna współpraca z rodzicami
  • Warsztat rozwijania umiejętności terapeutycznych i wychowawczych

Studia adresowane są w szczególności do nauczycieli-wychowawców, którzy są świadomi znaczącej roli nauczyciela w zmieniającej się współczesnej szkole i dążą do samodoskonalenia pozwalającego na optymalizację działań wychowawczych podejmowanych w stosunku do podopiecznych, ale także całego środowiska edukacyjnego.

Słuchacze wyposażeni zostają w wiedzę i umiejętności niezbędne do świadomego podejmowania wyzwań edukacyjnych związanych z wychowaniem młodego pokolenia. Absolwenci dysponują kompetencjami pozwalającymi na podejmowanie kompleksowych działań wychowawczych  w oparciu o poznane metody, narzędzia i  sposoby działania.

Czas trwania:   

 2 semestry (210 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (6 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

1800 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
studium przypadku
rozmowa dyplomowa

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl