Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej

0
Brak głosów

1 800,00 zł

Studia Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej mają charakter doskonalący i przygotowują do podejmowania profesjonalnych działań skoncentrowanych na doskonaleniu jakości pracy szkoły/placówki oraz kreowaniu jej efektywności w różnych obszarach funkcjonowania.

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz praktyczne umiejętności  zorientowane na efektywne podnoszenie jakości działań podejmowanych na we wszystkich obszarach funkcjonowania szkoły/placówki. Program studiów realizuje zagadnienia teoretycznych, prawnych i psychologicznych postaw pomiaru dydaktycznego, wprowadza w obszar metodologii badań oświatowych oraz przygotowuje przyszłych Absolwentów do realizacji  złożonych procedur i technik mierzenia jakości pracy szkoły, ewaluacji oraz pomiaru dydaktycznego.

  • Analiza i interpretacja wyników egzaminów zewnętrznych
  • EWD - metoda edukacyjnej wartości dodanej
  • Pomiar dydaktyczny w praktyce szkolnej
  • Ewaluacja i planowanie procesu dydaktycznego w oparciu o wyniki badań
  • Planowanie i prowadzenie badań w szkole
  • Ocenianie kształtujące - zasady dobrej współpracy nauczyciela z uczniem
  • Konstruowanie narzędzi pomiaru dydaktycznego

Studia adresowane są do pracowników systemu oświaty, w szczególności dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i innych specjalistów  w systemie oświaty.

Absolwenci studiów podyplomowych są przygotowani do mierzenia jakości pracy szkoły, konstruowania narzędzi pomiaru, organizacji i prowadzenia badań w systemie oświaty. Sprawnie posługują się pomiarem dydaktycznym w praktyce szkolnej, ilościową i jakościową analizą wyników badań, dokonują interpretacji wyników sprawdzianów wewnętrznych i egzaminów zewnętrznych oraz posiadają kompetencje pozwalające na efektywną pracę zespołową na rzecz jakości pracy szkoły.

Czas trwania:   

 2 semestry (245 godzin zajęć)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (6 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

1800 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 90
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl