Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

0
Brak głosów

1 000,00 zł

Studia stanowią uzupełnienie zakresu tematycznego, realizowanego podczas zajęć w ramach dwusemestralnych kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.

Adresatami studiów są absolwenci kursów kwalifikacyjnych z zakresu:

  • Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną - oligofrenopedagogiki,
  • Przygotowania pedagogicznego,
  • Terapii pedagogicznej,
  • Zarządzania oświatą,
  • Bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

Koszt studiów uzupełniających : 1000 złotych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:
mail: podyplomowe@uns.lodz.pl
mob. 733 072 374