Doradztwo zawodowe

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

0
Brak głosów

2 400,00 zł


Coaching i mentoring - Akademia Trenera

0
Brak głosów

3 000,00 zł

Studia podyplomowe Coaching i mentoring - Akademia Trenera skoncentrowane są na przygotowaniu słuchaczy do pracy w zawodzie trenera. 

Nacisk położony jest na:


Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

0
Brak głosów

2 500,00 złNauczanie drugiego przedmiotu

0
Brak głosów

3 500,00 zł


Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja i terapia

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Terapia zajęciowa

0
Brak głosów

2 700,00 zł

Studia podyplomowe kompleksowo przygotowują do pracy w charakterze terapeuty zajęciowego. Program studiów został opracowany na podstawie obowiązujących w krajach UE  standardów ustalonych przez Światową Federację Terapeutów Zajęciowych (WFOT) i Europejską Sieć Terapii Zajęciowej w Szkolnictwie Wyższym (ENOTHE).


Arteterapia

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Strony