Doradztwo zawodowe

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

0
Brak głosów

2 400,00 zł


Coaching i mentoring - Akademia Trenera

0
Brak głosów

3 000,00 zł

Studia podyplomowe Coaching i mentoring - Akademia Trenera skoncentrowane są na przygotowaniu słuchaczy do pracy w zawodzie trenera. 

Nacisk położony jest na:


Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

0
Brak głosów

2 700,00 złNauczanie drugiego przedmiotu

0
Brak głosów

3 500,00 złArteterapia

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

0
Brak głosów

2 700,00 zł


Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych

0
Brak głosów

1 000,00 zł

Studia stanowią uzupełnienie zakresu tematycznego, realizowanego podczas zajęć w ramach dwusemestralnych kursów kwalifikacyjnych organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.


Strony