Szanowni Państwo, 

mamy wyjątkową niespodziankę dla tych z Państwa, którzy nam zaufali i skorzystali lub nadal korzystają z naszych usług edukacyjnych i szkoleniowych (np. studiują u nas, ukończyli studia, studia podyplomowe, różnego rodzaju kursy lub szkolenia) Chcielibyśmy zaproponować Państwu udział w szkoleniu: Bilateralna Integracja – Program Indywidualny w wyjątkowej cenie. Szkolenie obejmuje aż 32 godziny dydaktyczne zajęć i kończy się uzyskaniem tytułu licencjonowanego terapeuty Bilateralnej Integracji, co daje uprawnienia do prowadzenia diagnozy i programu terapii.

Każdy uczestnik po ukończeniu szkolenia otrzymuje trzy dokumenty:

•certyfikat w języku angielskim,

•zaświadczenie do certyfikatu o ukończeniu kursu z tytułem PROVIDERA — TERAPEUTY

•potwierdzenie opłaty jednorazowej licencji odprowadzonej do Sheila Dobie OBE

Ile to kosztuje? Nie 2200 zł (wartość rynkowa) a jedyne 499 zł!

Spieszcie się! Ilość miejsc jest ograniczona.

Zapisz się!

Aby skorzystać z rabatu należy podać nr albumu lub przesłać skan zaświadczenia, które otrzymali Państwo po zakończeniu kursu.

W szkoleniu mogą wziąć udział również osoby, które nie ukończyły kursu Bilateralna Integracja — Program szkolny.

Co to jest Bilateralna Integracja (BI)?

Bilateralna integracja to współpraca i koordynacja w czasie, kiedy jakiś określony ruch jest wykonywany przez jedną stronę ciała niezależnie od ruchów jego drugiej strony oraz zdolność koordynacji obydwu części ciała podczas wykonywania wielu sekwencji ruchów.

Obraz diagnostyczny zaburzeń integracji bilateralnej w znacznej części nakłada się na zaburzenia motoryczne odczytywane w diagnostyce integracji sensorycznej. Bilateralna integracja – koordynacja i współpraca obu stron ciała w działaniu (przodu i tyłu, prawej i lewej strony, góry i dołu). Czynnościami wymagającymi takiej współpracy są np. cięcie nożyczkami, łapanie piłki, szycie. Trudności w obustronnej koordynacji mogą wskazywać na trudności z przekraczaniem linii środkowej ciała. Bilateralna nauka trwająca aż do wieku szkolnego, w znacznej części zależy od doświadczeń, które mogą zawierać błędne informacje, a te prowadzą do problemów w nauce takich jak niezrozumienie instrukcji, problemów w rozróżnianiu prawej i lewej strony, problemów z czytaniem, pisaniem, mówieniem, pamięcią.

Więcej informacji o metodzie: asto.net.pl/szkolenia/bilateralna-integracja

Adresaci szkolenia:

•          nauczyciele wychowania przedszkolnego,

•          nauczyciele nauczania zintegrowanego,

•          pedagodzy wspierający,

•          specjaliści terapii pedagogicznej,

•          nauczyciele wychowania fizycznego,

•          terapeuci integracji sensorycznej,

•          psycholodzy,

•          logopedzi

oraz wszystkie osoby pracujące z dziećmi, które mają problemy z: zaburzeniami procesów integracji sensorycznej, nadpobudliwością psychoruchową i trudnościami szkolnymi.

Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, sala 12
Termin:

  • 11.05.2018r. piątek 14.00 – 19.30
  • 12.05.2018r. sobota 9.00 – 19.00,
  • 13.05.2018r. niedziela 09.00 – 18.00

Prowadzący:

Katarzyna Rychetsky - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland  metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS, terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuję szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowałam także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce,  terapeuta metody bilateralnej integracji – program terapeutyczny, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista  Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Opłata za szkolenie: 499 zł! dla Studentów, Słuchaczy i Absolwentów naszej Uczelni!!! Dla pozostałych osób 2200 zł (cena obejmuje wydanie certyfikatu, materiały edukacyjne, serwis kawowy).

Zapisz się!

Zapisy: podyplomowe@uns.lodz.pl

Zgłaszając swoje uczestnictwo w szkoleniu prosimy o podanie
w mailu następujących danych:
imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres mailowy

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:
imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana płatność
oraz tytuł szkolenia: „Bilateralna Integracja”

Istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę, prosimy wówczas o podanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! (Ze szkolenia mogą skorzystać tylko nasi stali klienci max. 10 osób). Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do 10 maja 2018r. Zapisz się!