UWAGA NAUCZYCIELE!

Od 23.07.2018 rozpoczynamy rekrutację na BEZPŁATNE KURSY DOSKONALĄCE oraz SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH sfinansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2018 roku. 

O zakwalifikowaniu do udziału w kursach i szkoleniach zdecyduje kolejność zgłoszeń i zapewnienie dostępności Uczestnikom (spełniającym warunki przyjęcia na szkolenie) z jak największej liczby szkół/placówek. O zakwalifikowaniu do udziału w poszczególnych kursach i szkoleniach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.

Prosimy nie przychodzić na szkolenia bez upewnienia się, że znajdują się Państwo na liście osób zakwalifikowanych!

Miejsce odbywania kursów doskonalących: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21

KURSY DOSKONALĄCE:

Miejsce realizacji: Uczelnia Nauk Społecznych ul. Kamińskiego 21

TEMAT KURSU DOSKONALĄCEGO

Termin i ilość godzin

Warunki przyjęcia na kurs doskonalący:

Zadanie 3. OBSZAR IA

Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego i planowanie pracy wychowawcy.

(18 godz.)

 • 14.IX.2018 godz. 15.15 – 19.45 
 • 15.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30  
 • 16.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30  

nauczyciele szkół, (w pierwszej kolejności pedagodzy, psycholodzy szkolni) zlokalizowanych na OBSZARZE IA

 

Rekrutacja trwa do: 03.09.2018r.

Zadanie 3. OBSZAR IB

Tworzenie szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego i planowanie pracy wychowawcy.

(18 godz.)

 • 21.IX.2018 godz. 15.15 – 19.45 
 • 22.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30  
 • 23.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30  

nauczyciele szkół, (w pierwszej kolejności pedagodzy, psycholodzy szkolni) zlokalizowanych na OBSZARZE IB

 

Rekrutacja trwa do: 09.09.2018r.

Zadanie 4. OBSZAR IA

Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej.

(10 godz.)

 • 29.IX.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 30.IX. 2018 godz. 9.00 – 12.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do: 17.09.2018r.

Zadanie 4. OBSZAR IB

Doradztwo zawodowe w nowej strukturze oświatowej

(10 godz.)

 • 20.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 21.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do: 08.10.2018r.

Zadanie 5. OBSZAR IA

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa. 

(10 godz.)

 • 6.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 7.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do: 24.09.2018r.

Zadanie 5. OBSZAR IB

Ocena pracy nauczyciela w świetle nowych przepisów prawa.

(10 godz.)

 • 13.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 14.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do: 28.09.2018r.

Zadanie 6. OBSZAR IA

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej.

(10 godz.)

 • 06.IX.2018 godz. 16.00 – 19.45
 • 07.IX.2018 godz. 16.00 – 19.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek

zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do:24.08.2018r.

Zadanie 6. OBSZAR IB

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej. 

(10 godz.)

 • 08.IX.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 09.IX.2018 godz. 9.00 – 12.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do: 27.08.2018r.

Zadanie 7. OBSZAR  IB

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

(10 godz.)

 • 14.IX.2018 godz. 16.00 – 19.00
 • 15.IX.2018 godz. 9.00 – 13.30

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do: 03.09.2018r.

Zadanie 8. OBSZAR IA

Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego. 

(10 godz.)
UWAGA - ZMIANA TERMINU

 • 27.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 28.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 07.XI.2018 godz. 15.00 – 18.45
 • 08.XI.2018 godz. 15.00 – 18.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IA

Rekrutacja trwa do: 15.10.2018r. 25.10.2018r.

Zadanie 8. OBSZAR IB

Uprawnienia rodziców w świetle prawa oświatowego.

 

(10 godz.)

 • 06.X.2018 godz. 9.00 – 12.45
 • 07.X.2018 godz. 9.00 – 12.45

dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół, przedszkoli, placówek zlokalizowanych na OBSZARZE IB

Rekrutacja trwa do: 24.09.2018r.

RADY PEDAGOGICZNE:

MIEJSCE REALIZACJI SZKOLENIA RADY PEDAGOGICZNEJ:

w placówce zgłaszającej zapotrzebowanie na szkolenie

Temat szkolenia rady pedagogicznej

Termin szkolenia rady pedagogicznej do wyboru:  

Warunki przyjęcia zgłoszenia na szkolenie rady pedagogicznej

Zad.3. OBSZAR IB

Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2017 r. i ich konsekwencje w organizacji pracy szkoły/placówki oświatowej 

15.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek

z OBSZARU IB

 

Rekrutacja trwa do:

03.09.2018r.

22.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

23.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

29.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

30.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

Zad.4. OBSZAR IB

Sposoby reagowania w sytuacjach konfliktowych z uczniem i rodzicem.

22.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek z OBSZARU IB

 

Rekrutacja trwa do:

10.09.2018r.

29.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

06.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

13.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

20.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

Zad.5. OBSZAR IB

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

08.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

rady pedagogiczne szkół, przedszkoli, placówek z OBSZARU IB

 

Rekrutacja trwa do: 27.08.2018r.

22.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

29.IX.2018 godz. 9.00 – 15.00

06.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

20.X.2018 godz. 9.00 – 15.00

Zad.7. OBSZAR III

Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów.

18.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

rady pedagogiczne szkół z OBSZARU III

 

Rekrutacja trwa do: 05.09.2018r.

19.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

20.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

25.IX.2018 godz. 15.00 – 19.30

Zad.7. OBSZAR IV

Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów. 

02.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

rady pedagogiczne szkół z OBSZARU IV

 

Rekrutacja trwa do: 20.09.2018r.

03.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

04.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

09.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

10.X.2018 godz. 15.00 – 19.30

OBSZARY:

 • Obszar IA (M. Łódź)
 • Obszar IB (powiaty: łódzki wschodni, pabianicki, zgierski, łęczycki, brzeziński)
 • Obszar II (powiaty: sieradzki, zduńskowolski, poddębicki, wieluński, pajęczański, wieruszowski, łaski)
 • Obszar III (M. Skierniewice oraz powiaty: łowicki, skierniewicki, rawski, kutnowski)
 • Obszar IV (M. Piotrków Trybunalski oraz powiaty: piotrkowski, bełchatowski, radomszczański, tomaszowski, opoczyński)

 

Zapisy na:

KURSY DOSKONALĄCE:

Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki (pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły)

SZKOLENIA RAD PEDAGOGICZNYCH 

Należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy 

i przesłać na adres e-mail: szkolenia@uns.lodz.pl lub złożyć osobiście

Biurze Projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, hm. Aleksandra Kamińskiego 21, pokój 27.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Projektowego Uczelni Nauk Społecznych tel. (42) 232 74 89

oraz koordynator – Edyta Sabicka  tel. 698-160-002

Biuro Projektowe jest czynne pn - pt w godz. 09.00 - 13.00

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy - kursy doskonalące 

Formularz zgłoszeniowy - rady pedagogiczne

Zgoda dyrektora

Regulamin szkoleń