Uczelnia Nauk Społecznych oraz  Fundacja Innopolis serdecznie zapraszają na konferencję:

„Inny wymiar profilaktyki”

Tematem przewodnim konferencji będzie szeroko rozumiana profilaktyka. Prelegenci zaprezentują różne strategie działań, mające na celu zapobieganie niekorzystnym zjawiskom, sytuacjom trudnym oraz zagrożeniom zarówno w świecie on-line, jak i off-line. Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów oraz rodziców. Warto dodać, że konferencja jest zgodna z kierunkami polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

Zapraszamy w czwartek, 24.05.2018 godz. 14.30 – 19.00

Program konferencji

14.30 – 14.50

Rejestracja

14.50 – 15.00

Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji

15.00 – 16.00

Prospołecznie czy krzywdząc innych – od czego zależy jak dzieci i młodzież wykorzystują Internet? - prof. dr hab. Jacek Pyżalski

16.00 – 17.00

Efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych w szkole - program „Motivation Punch” – mgr Tomasz Bilicki

17.00 – 17.30

Przerwa kawowa

17.30 – 18.00

Inne formy wsparcia rodziny w kryzysie – mgr Anna Zarębska

18.00 – 19.00

Dziecko w kryzysie – prawa dziecka – mł. insp. Włodzimierz Sokołowski

 

Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, Łódź 90-229, sala 12

 

Koszt udziału w konferencji:  49 zł

(w cenę wliczone jest wydanie zaświadczenia oraz przerwa kawowa)

 

ZAPISZ SIĘ!

 

Zapisy przyjmujemy do 22.05.2018r.

e- mail: podyplomowe@uns.lodz.pl lub tel. kom. 530 431 024

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

 

Prelegenci:

Jacek Pyżalski - doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (UAM, 2012; doktorat nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - UŁ, 2002). Profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracuje na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu (UAM w Poznaniu) oraz jest adiunktem w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi – w Krajowym Centrum Promocji Zdrowia w Miejscu Pracy. Mediator sądowy. Autor licznych publikacji. Trener w obszarze komunikowania i trudnych zachowań oraz ekspert w zakresie edukacji medialnej. Członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej Zainteresowania badawcze związane z zagadnieniami: agresji elektronicznej, nowych mediów, komunikacji w szkole, promocji zdrowia, cyberprzemocy wśród młodzieży. Autor pierwszej monografii na rynku polskim dotyczącej agresji elektronicznej „Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży” (GWP, Sopot 2011). Autor, współwykonawca i wykonawca ponad czterdziestu projektów, kierownik kilkunastu projektów krajowych i międzynarodowych m. in.: ACERISH 2 (Adult Mentoring, Dragon Fly, ROBUSD). Reprezentant Polski z nominacji MNiSW w Europejskiej Fundacji Nauki COST IS 0801 [European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research] Action IS0801: Cyberbullying: coping with negative and enhancing positive uses of new technologies, in relationships in educational settings oraz aktualnie - COST IS 1210 Appearance Matters. Najnowsza książka będąca zarazem monografią habilitacyjną ukazała się w marcu 2012 r. - "Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży".

Tomasz Bilicki: certyfikowany interwent kryzysowy CISM (University of Maryland), terapeuta, pedagog. Ukończył ponad 500 godzin szkoleń w zakresie terapii i wsparcia w podejściu ericksonowskim, poznawczym i psychodynamicznym. Absolwent programów szkoleniowych za granicą, m.in. na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Uniwersytecie w Utrechcie oraz Uniwersytecie Harvarda. Koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży w Łodzi przy Fundacji Innopolis, której jest prezesem. Dziennikarz Radia Łódź.

Anna Zarębska – magister  psychologii (UŁ), ukończyła studia podyplomowe z zakresu socjoterapii, kurs arteterapii oraz kurs Zaawansowanej Terapii Integrującej. Pracuje metodą warsztatowo-treningową ze zróżnicowanymi grupami wiekowymi, łącząc metodę socjoterapii z arteterapią. Indywidualnie pracuje metodą Zaawansowanej Terapii Integrującej, którą stosuje do pracy z traumami. Interesują ją zaburzenia na tle charakterologicznym, emocjonalnym oraz zaburzone zachowania. Posiada doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi/ współuzależnionymi, po przemocy, zagrożonymi defaworyzacją społeczną oraz znajdującymi się w różnego rodzaju kryzysach życiowych. Pracuje zarówno z dorosłymi, dziećmi i młodzieżą. W swojej pracy ceni atmosferę bezpieczeństwa i wzajemnej akceptacji.

Włodzimierz Sokołowski - pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka, od 2004 roku zaangażowany w idee wdrażania praw i wolności człowieka w polskiej Policji. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Ukończył Międzynarodowe Studia Doktoranckie w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwent Szkoły Praw Człowieka - Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ukończył szkolenie „Zwalczanie przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Absolwent kursu trenerskiego realizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka: „Weź kurs na wielokulturowość. Edukacja na temat praw człowieka i wielokulturowości kluczem do budowania otwartego społeczeństwa przyjmującego obywateli państw trzecich”. Jest prekursorem organizowania szkoleń dla policjantów w tym zakresie na terenie Polski. W 2014 roku odbył szkolenie dla przedstawicieli Polskiej Policji w USA na Uniwersytecie Stanowym im. Sam'a Houston'a w Huntsville, Teksas. Wykładowca akademicki, aktywnie uczestniczy i współorganizuje szkolenia, warsztaty i inne zajęcia wraz z organizacjami pozarządowymi, szkołami i instytucjami.

 

ZAPISZ SIĘ!