Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zmianami w przepisach prawa oświatowego, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom już 25 kwietnia 2018 w godzinach 17.15 - 19.45 zapraszamy na szkolenie poświęcone tej tematyce.

Dzięki szkoleniu dowiecie się Państwo:

  • co się zmieniło w rozporządzeniach dotyczących organizowania pomocy psychologiczno - pedagogicznej,
  • w jaki sposób dostosować w swojej placówce organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej do nowych rozporządzeń,
  • co to jest zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
  • w jaki sposób należy dostosować organizację i proces nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia,
  • poznacie Państwo nowe formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i dowiecie się jak je organizować i którzy uczniowie powinni być nimi objęci.

Ponadto gwarantujemy pakiet przydatnych materiałów niezbędnych do dokonywania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia (WOPFU) oraz konstruowania Indywidualnego Programu Edukacyjno -Terapeutycznego (IPET).

Zapisz się już dziś!

Swoją wiedzą oraz praktycznymi pomysłami podzieli się z Państwem nasz ekspert z wieloletnim doświadczeniem – mgr Sebastian Zieliński.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, doktorant Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przy Radzie Dialogu Społecznego w Warszawie, członek Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Łódzka, ekspert ds. szkolnictwa ogólnego i specjalnego, menadżer oświaty, praktyk, nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, tyflopedagog, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju, doradca zawodowy pracujący z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie w różnym stopniu.

Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, sala 11
Termin: 25.04.2018r. godzina 17.15 - 19.45
Opłata za szkolenie: 49 zł (cena obejmuje wydanie zaświadczenia, materiały edukacyjne, serwis kawowy)
Zapisy: podyplomowe@uns.lodz.pl

Zgłaszając swoje uczestnictwo w szkoleniu prosimy o podanie
w mailu następujących danych:
imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres mailowy

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:
imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana płatność
oraz tytuł szkolenia: "Nowe zasady udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej"

Istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę, prosimy wówczas o podanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! (Ze szkolenia może skorzystać max. 25 osób)


Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do 23 kwietnia 2018r.

 

Zapisz się!