Nauczycielu, Terapeuto, Opiekunie, Rodzicu!

Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (zwłaszcza niepełnosprawnej intelektualnie), w tym osób z autyzmem lub Zespołem Aspergera jest swoistym tematem tabu. Prawie wszyscy zachowują się tak, jakby osoby niepełnosprawne przez całe swoje życie były aseksualne... Dobrze wiemy, że tak nie jest. Brakuje jednak specjalistycznego wsparcia oraz szkoleń dla nauczycieli, terapeutów i rodziców w tym zakresie. Szkolenie pt. "Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka z ASD o charakterze seksualnym" jest kontynuacją tematyki rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży z ASD. Mając już podstawową wiedzę na temat normy i patologii rozwoju psychoseksualnego, tym razem dowiesz się jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych, które napotykasz w swojej pracy zawodowej. Co możesz zrobić kiedy Twój podopieczny masturbuje się w obecności innych dzieci? Jak należy zareagować na jego uwagi o charakterze seksualnym? Jak rozmawiać z rodzicami podopiecznego na temat jego trudnych zachowań? Co zrobić by Twój podopieczny nie stał się ofiarą, lub sprawcą przemocy seksualnej?

Podczas szkolenia dowiesz się min.:  
  • Jak wspierać rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  • Jak przebiega dojrzewanie płciowe dziewczynek i chłopców i na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku dziecka z ASD
  • Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka z autyzmem lub Zespołem Aspergera o charakterze seksualnym? Porady praktyczne.
  • Kiedy możemy mówić o przemocy seksualnej, kiedy możemy podejrzewać, że podopieczny jest sprawcą lub ofiarą przemocy seksualnej?
  • Jak współpracować z rodzicami podopiecznych?
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, terapeutów, pedagogów, psychologów, wolontariuszy pracujących w przedszkolach, szkołach i placówkach, w których podopiecznymi są dzieci, młodzież ze spektrum autyzmu oraz dla osób, które w przyszłości chciałyby pracować w tego typu placówkach lub wychowują/opiekują się osobami z w/w zaburzeniami rozwojowymi.
 
Termin: 29 marca 2018 (czwartek) godz. 17.00 – 19.30
Tytuł szkolenia: Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami dziecka z ASD o charakterze seksualnym​
Wykładowca: lek Paulina Szymańska
Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
Opłata za szkolenie: 49 zł
 
  ZAPISZ SIĘ!  
 
Lub zgłoś swoje uczestnictwo w szkoleniu 
wysyłając na adres: podyplomowe@uns.lodz.pl następujące dane:
imię i nazwisko, miejsce pracy, telefon do kontaktu oraz adres mailowy
 
Prosimy o dokonywanie wpłat na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21
 
W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:
imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana płatność oraz tytuł szkolenia.
 
Informujemy, iż istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę
prosimy wówczas o podanie danych niezbędnych do jej wystawienia.
Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!
(Ze szkolenia może skorzystać max. 25 osób).  Zgłoszenia przyjmujemy do 27 marca 2018r. 
Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności!