Drogi Nauczycielu, Terapeuto, Opiekunie! 

Czy pracujesz z dziećmi, młodzieżą lub z osobami dorosłymi z następującymi zaburzeniami:

• ADHD,
• autyzm,
• Zespół Downa lub inne wady genetyczne,
• zaburzona koncentracja uwagi,
• opóźniony rozwój mowy,
• dysleksja i/lub problemy szkolne,
• zaburzenia uwagi i percepcji słuchowej,
• trudności w zrozumieniu i zapamiętaniu instrukcji, poleceń,
• mózgowe porażenie dziecięce (MPD),
• nadwrażliwość na dźwięki

Chcesz jeszcze lepiej pomagać dzieciom z w/w zaburzeniami i specyficznymi trudnościami rozwojowymi?

A może pracujesz z małymi dziećmi (od 3 r.ż.) i szukasz sposobu na skuteczne wspomaganie ich rozwoju? 

Jeśli na którekolwiek z tych pytań odpowiedziałeś tak, to koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą! 

Poznaj metodę stosowaną w wielu krajach na świecie, która cieszy się uznaniem w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Francji i Austrii. Jest to metoda wspomagająca, rekomendowana przez Instytut Neurofizjologii i Psychologii INPP w Chester - twórców metody Integracji Odruchów INPP - www.inpp.org.pl przeznaczona do pracy zarówno z dziećmi, młodzieżą, jak i osobami dorosłymi.

Zostań certyfikowanym terapeutą metody Johansen IAS!

Terapia słuchowa poprawia nie tylko przetwarzanie słuchowe, ale również:

• zdolność utrzymania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych,
• czytanie,
• rozumienie mowy,
• artykulację,
• komunikację,
• samoocenę,
• harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,
• utrzymanie uwagi,
• koordynację ruchów,
• motorykę

Zapraszamy serdecznie do skorzystania z naszej oferty!

To szkolenie nadaje uprawnienia do uzyskania wpisu do rejestru terapeutów JIAS!


Zapisz się!

Kurs Metody Johansen IAS – 40 godzin
13.09.2018r - 16.09.2018r

Program szkolenia:

Dzień I
Wprowadzenie

• Ogólne omówienie znanych terapii słuchu
• Johansen (IAS) w szczególności – półkule mózgu -  specyficzna stymulacja słuchu
Podstawowe informacje o kształcie programu terapeutycznego  i wyborze muzyki
• Studium przypadku – dziecko w wieku przedszkolnym
• Teoria /neuronalna plastyczność/
Podstawy teoretyczne stymulacji półkul mózgowych
Lateralizacja

• Podstawy teoretyczne

Dzień II
Lateralizacja
• Ćwiczenia praktyczne
Podstawy teoretyczne
• Rozwój słuchu i przetwarzania słuchowego
• Studium przypadku- dziecko w wieku szkolnym
• Rozwój i zakłócenia przetwarzania słuchowego
Demo: Co to jest audiogram i jak go się robi?

Dzień III
Ćwiczenia praktyczne z badania audiometrycznego
• Badanie audiometryczne
• Test dychotyczny
Egzamin pisemny
Teoria stymulacji słuchu za pomocą muzyki

• Związek między muzyką a mową
• Studium przypadku z audiogramem

Dzień IV
Praktyczne zastosowanie Johansen IAS     
Jak zaplanować program terapii, sprzęt i inna pomoc jaką Państwo możecie otrzymać.

Warunki przyjęcia na szkolenie:
Wykształcenie wyższe związane z pedagogiką, psychologią, medycyną  (logopedzi, pedagodzy, psycholodzy, terapeuci) - skan dyplomu
 
Cena kursu: 2000 zł
Miejsce: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21, sala 12
Termin:
• 13.09.2018 czwartek 14.00 – 19.30
• 14.09.2018r. piątek 14.00 – 19.30
• 15.09.2018r. sobota 9.00 – 19.00,
• 16.09.2018r. niedziela 09.00 – 19.00

Prowadzący:
Katarzyna Rychetsky
- pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, terapeuta. National Director For Poland metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena – IAS, terapeutka Bilateralnej Integracji i trenerka tej metody. Organizuje szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe dla pedagogów, terapeutów oraz nauczycieli. Obecnie prowadzi Centrum Metody Johansen - IAS i Centrum Wspomagania Rozwoju Dobry Start. Przez wiele lat była pracownikiem Prywatnej Kliniki Lekarskiej w Niemczech. Pracowała także w Akademii Medycznej w Warszawie i w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.

Martin Rychetsky – terapeuta pracujący z dziećmi z problemami w nauce,  terapeuta metody bilateralnej integracji – program terapeutyczny, trener metody bilateralnej integracji, superwizor  metody indywidualnej stymulacji słuchu JIAS, Certyfikowany Specjalista  Autyzmu (Niemcy 2014) – prestiżowy kurs kształcący specjalistów w zakresie diagnozy i terapii autyzmu. Obecnie prowadzi Rychetsky Optical.

Renata Borowiecka - pedagog specjalny i korekcyjny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta Johansena IAS i Neuroflow Aktywnego  Treningu Słuchowego. Prowadzi Niepubliczną Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną Centrum Edukacji w Warszawie. Pracuje z dziećmi z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami rozwojowymi. Wykładowca akademicki Terapeutycznych Studiów Podyplomowych Wydziału Nauk Medycznych WSM i Akademii Pedagogiki Specjalnej. Współzałożycielka Centrum Terapii Johansena IAS Polska w Warszawie.

Zgłoszenia na kurs: podyplomowe@uns.lodz.pl

Zgłaszając swoje uczestnictwo w szkoleniu prosimy o podanie
w mailu następujących danych:

imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres mailowy

Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy:
78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
90-229 Łódź; ul. Kamińskiego 21

W tytule przelewu prosimy o umieszczenie następujących danych:
imię i nazwisko osoby, za którą jest dokonywana płatność
oraz tytuł kursu: „Metoda Johansena”

Istnieje możliwość wystawienia faktury na placówkę, prosimy wówczas o podanie danych niezbędnych do jej wystawienia.

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń! Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie płatności do 06 września 2018r. 

Zapisz się!