Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Arteterapia

0
Brak głosów

2 700,00 zł

Studia podyplomowe mają charakter kwalifikacyjny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2013, poz. 532) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2012, poz. 131) i przygotowują merytorycznie do kompleksowej działalności w obszarze arteterapii. Pozwalają na zdobycie wiedzy psycho-pedagogicznej oraz kompetencji w obszarze poszczególnych form arteterapii (m.in.: muzykoterapii, choreoterapii, dramy, biblioterapii). Umożliwiają profesjonalne działanie w charakterze arteterapeuty i edukatora w zakresie treningów twórczości. 

Celem studiów jest przygotowanie słuchacza do prowadzenia zajęć arteterapeutycznych, a więc wyposażenie go w  wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii. Szczególny nacisk położony jest na doskonalenie umiejętności diagnozowania, planowania oraz prowadzenia zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi przejawiającymi różnorodne dysfunkcje psychofizyczne i społeczne oraz rozwijanie twórczego potencjału podopiecznych. 

 • Psychopedagogika twórczości
 • Wprowadzanie do arteterapii
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Sztuki plastyczne w arteterapii /rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba/
 • Muzykoterapia
 • Choreoterapia i logarytmika
 • Drama
 • Biblioterapia
 • Trening twórczości /warsztat kreatywności
 • Projektowanie, wdrażanie i ewaluacja działań terapeutycznych
 • Pedagogika zabawy

Studia adresowane są do osób pragnących rozwinąć bądź poszerzyć swoję wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje niezbędne do pracy metodami z dziedziny arteterapii, szczególności do nauczycieli pragnących zdobyć dodatkowe kwalifkacje w zakresie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi. 

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego przynajmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w procesie organizowania, planowania, prowadzenia oraz ewaluacji zajęć arteterapeutycznych realizowanych we wszystkich grupach wiekowych osób z różnorodnymi dysfunkcjami psychofizycznymi i społecznymi. Umiejętności nabyte podczas studiów umożliwią absolwentom swobodne wykorzystywanie różnorodnych technik arteterapeutycznych w ich pracy z osobami w różnym wieku i kondycji. Absolwent może podjąć zatrudnienie w placówkach prowadzonych przez resort edukacji, organizacje pozarządowe, służbę zdrowia, min. w placówkach specjalnych, w ośrodkach dziennego pobytu, warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, szkolnych świetlicach terapeutycznych, hospicjach, poradniach leczenia bólu i in.

Czas trwania:   

3 semestry (350 godzin zajęć i 60 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny lub
blended learning (9 zjazdów weekendowych)

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

2700 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

Kierownik studiów:

dr Agnieszka Szpak
e-mail: agnieszka.szpak@uns.lodz.pl