Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

0
Brak głosów

0,00 zł

UWAGA NAUCZYCIELE!

Od 17.08.2017 rozpoczynamy rekrutację na BEZPŁATNE KURSY doskonalące finansowane ze środków wojewódzkich zadań edukacyjnych Łódzkiego Kuratora Oświaty w 2017 roku. 

O zakwalifikowaniu do udziału w kursach zdecyduje kolejność zgłoszeń i zapewnienie dostępności nauczycielom (spełniającym warunki przyjęcia na szkolenie) z jak największej liczby szkół/placówek. O zakwalifikowaniu do udziału w poszczególnych szkoleniach zostaną Państwo poinformowani drogą mailową i/lub telefoniczną.

Prosimy nie przychodzić na szkolenia bez upewnienia się, że znajdują się Państwo na liście osób zakwalifikowanych.

Miejsce odbywania kursów: Uczelnia Nauk Społecznych, ul. Kamińskiego 21

Temat Czas trwania i termin realizacji szkolenia Warunki przyjęcia na szkolenie
Wdrażanie elementów programowania w oparciu o nową podstawę programową w szkole podstawowej

30 godzin

16.09.17 godz. 09.00 – 14.15
17.09.17 godz. 09.00 – 14.15
23.09.17 godz. 09.00 – 14.15
24.09.17 godz. 09.00 – 14.15
30.09.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 04.09.2017

Brak miejsc!

Założenia podstawy programowej kształcenia dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym (szkoła podstawowa, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy), obowiązującej od 1 września 2017 r. i wynikające z niej zadania nauczycieli

20 godzin

22.09.17 godz. 15.00 – 19.30
23.09.17 godz. 09.00 – 14.15
24.09.17 godz. 9.00 – 14.15

Nauczyciele szkół specjalnych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 11.09.2017

Brak miejsc!

Aktualizacja statutów szkoły, przedszkola, placówki. Wewnątrzszkolny system prawa

20 godzin

15.09.17 godz. 15.00 – 19.30
16.09.17 godz. 09.00 – 14.15
17.09.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 04.09.2107

Brak miejsc!

Kształtowanie kompetencji czytelniczych i informacyjnych

20 godzin

26.09.17 godz. 16.00 – 19.00
27.09.17 godz. 16.00 – 19.00
28.09.17 godz. 16.00 – 19.00
02.10.17 godz. 16.00 – 19.00
03.10.17 godz. 16.00 – 19.00

Nauczyciele szkół podstawowych zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 14.09.2017

Brak miejsc!

Uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością wzroku, słuchu w szkole ogólnodostępnej

20 godzin

29.09.17 godz. 15.00 – 19.30
30.09.17 godz. 09.00 – 14.15
01.10.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół integracyjnych i ogólnodostępnych  zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 15.09.2017

Brak miejsc!

Praca z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej

20 godzin

20.10.17 godz. 16.00 – 20.30
21.10.17 godz. 09.00 – 14.15
22.10.17 godz. 09.00 – 14.15

Nauczyciele szkół integracyjnych i ogólnodostępnych  zatrudnieni na terenie m. Łodzi, posiadający zgodę dyrektora placówki, w której są zatrudnieni

Rekrutacja trwa: do 04.10.2017

 

Zapisy na szkolenia:

Wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z pisemną zgodą dyrektora szkoły/placówki (pieczęć firmowa, pieczątka imienna i podpis dyrektora szkoły) należy przesłać na adres e-mail: szkolenia@uns.lodz.pl lub złożyć osobiście

w Biurze Projektowym Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi, hm. Aleksandra Kamińskiego 21, pokój 27.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Projektowego Uczelni Nauk Społecznych tel. (42) 232 74 89

oraz koordynator – dr inż. Konrad Jędrzejczyk  tel. (42) 232 74 88

Biuro Projektowe jest czynne pn - pt w godz. 09.00 - 14.00

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Zgoda dyrektora

Regulamin szkoleń