Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika)

0
Brak głosów

3 900,00 zł

Studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową - surdopedagogika mają charakter kwalifikacyjny -  nadają kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej i przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450).

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną oraz umiejętności niezbędne do pracy opiekuńczo-wychowawczej, dydaktycznej i terapeutycznej z osobami z dysfunkcją w obrębie analizatora słuchowego.  Studia obejmują przedmioty  pozwalające  zgłębić wiedzą na temat teoretycznych podstaw kształcenia osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ale przede wszystkim koncentrują się na rozwijaniu praktycznych umiejętności działania rewalidacyjnego w obszarze kształcenia specjalnego i konstruowania indywidualnej ścieżki rozwoju dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

 • Dydaktyka specjalna - koncepcje i systemy kształcenia specjalnego
 • Organizacja procesu kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej - planowanie, organizacja i ewaluacja procesu diagnostycznego
 • Podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Surdopedagogika i elementy surdopsychologii
 • Aktualne problemy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Metody wspomagania oraz terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Wczesna interwencja, wczesne wspomaganie rozwoju i wczesna edukacja dziecka z niepełnosprawnością słuchową
 • Zasady edukacji i rehabilitacji osób dorosłych z niepełnosprawnością słuchową
 • Projektowanie działań w obszarze surodpedagogiki
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Współpraca z rodziną dziecka/dorosłego z niepełnosprawnością słuchową
 • Edukacja włączająca ucznia z niepełnosprawnością słuchową
 • Pedeutologia surdopedagogiczna
 • Metodyka edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczniów z niepełnosprawnością słuchową
 • Organizacja i specyfika kształcenia ucznia z niepełnosprawnością słuchową
 • Metody i programy terapii ucznia/dorosłego z niepełnosprawnością słuchową
 • Zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej z uczniem z niepełnosprawnością słuchową
 • Język migowy

Kształcenie na studiach podyplomowych w zakresie pedagogiki specjalnej umożliwiające zdobycie kwalifikacji nauczyciela - pedagoga specjalnego, prowadzone jest w dwóch wariantach,

 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej - surdopedagogiki.

Studia mają charakter kwalifikacyjny i nadają uprawnienia do pracy z dzieckiem/osobami z dysfunkcją słuchu. Absolwent posiada wiedzę i kompetencje metodyczne umożliwiające diagnozowanie potrzeb oraz projektowanie i organizowanie procesu edukacji i terapii osób niesłyszących i słabosłyszących na różnych poziomach edukacji,  a także efektywną  współpracę w zespołach specjalistycznych.

Czas trwania:   

 3 semestry

 • 450 godzin zajęć oraz 180 godzin praktyk dla nauczycieli
 • 390 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Tryb studiów:

tradycyjny lub hybrydowy

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

 

Zapisz się

Partner:

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "Edukacja"
ul. Białobrzeska 13 m. 7, 02-370 Warszawa
Biuro: ul. Urbanistów 3, Warszawa - Ochota
(w budynku Zespołu Szkół Nr 26)
Tel. +48 601 151 389,   +48 506 942 234
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl    
e.krzywanska@idkp.edu.pl
www.idkp.edu.pl


Skontaktuj się