Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Integracja sensoryczna

0
Brak głosów

3 300,00 zł

Studia mają charakter kwalifikacyjny* - umożliwiają zdobycie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu terapeuty integracji sensorycznej w placówkach systemu oświaty. Realizowane są w oparciu o regulacje Ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2004, poz. 2572, z późn, zm.), rozp. MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach oraz rozp. MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Absolwenci studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do stania się profesjonalnymi terapeutami integracji sensorycznej.

 

*UWAGA! Słuchaczami studiów podyplomowych z zakresu Integracji sensorycznej mogą zostać również osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego, min. fizjoterapeuci, terapeuci zajęciowi – jednak bez posiadania wspomnianego przygotowania pedagogicznego nie nabędą oni kwalifikacji do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w szkole w rozumieniu przepisów MEN. O uznaniu kwalifikacji zawodowych, jako wystarczających do pełnienia zawodu terapeuty integracji sensorycznej będzie decydował wówczas dyrektor jednostki zatrudniającej Absolwenta.

Celem studiów Integracja sensoryczna jest wyposażenie słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w charakterze terapeuty SI, min. przygotowanie do prowadzenia samodzielnej obserwacji diagnostyczno-klinicznej dziecka, określenia pełnej diagnozy oraz  stosowania terapii zaburzeń procesów integracji sensorycznej.

  • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej i klinicznej
  • Podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii OUN człowieka
  • Rozwój i zaburzenia układu ruchowego 
  • Budowa i funkcjonowanie systemów sensorycznych (dotykowego, przedsionkowego, proprioceptywnego, słuchowego, wzrokowego)
  • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
  • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych- odruchy sensomotoryczne
  • Teoretyczne założenia integracji sensorycznej
  • Zaburzenia integracji sensorycznej
  • Diagnoza zaburzeń integracji zmysłowej (m.in. w ADHD, autyzmie i ZA, MPD, zespołach genetycznych, u dzieci z trudnościami w uczeniu się: dysleksja, dysgrafia i in. )
  • Postępowanie terapeutyczne u dzieci z zaburzeniami integracji zmysłowej

Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów, wychowawców, psychologów, lekarzy, logopedów, terapeutów, fizjoterapeutów, którzy ukończyli studia wyższe (co najmniej pierwszego stopnia).

Absolwent studiów podyplomowych „Integracja sensoryczna” uzyskuje uprawnienia do pracy w charakterze terapeuty integracji sensorycznej - może min. otworzyć własny gabinet terapeutyczny, a jeśli posiada przygotowanie pedagogiczne może pracować w charakterze terapeuty integracji sensorycznej w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, zespołach wczesnego wspomagania rozwoju i innych placówkach podległych Ministrowi Edukacji Narodowej.

W programie studiów przewidzianych jest 9 zjazdów w kontakcie osobistym oraz wykłady realizowane za pośrednictwem platformy e-learningowej. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedzielę, w siedzibie Uczelni Nauk Społecznych oraz wybranych placówkach prowadzących terapię SI.

Czas trwania:   

 3 semestry (350 godzin zajęć, 60 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny lub blended learning

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

3300 złotych (możliwa płatność ratalna)
2900 złotych (dla Absolwentów studiów podyplomowych UNS)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl