Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

0
Brak głosów

3 600,00 zł

Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.

Celem studiów z zakresu Interwencji kryzysowej i wspacia psychospołecznego jest wyposażanie Słuchacza w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne warunkujące możliwość efektywnego reagowania i oferowania profesjonalnego wsparcia tj. skutecznej interwencji w sytuacji kryzysu. Skuteczne działanie w sytuacji kryzysu jest niezwykle istotną umiejętnością, niezbędną zarówno w pracy psychologa, pedagoga, policjanta, pracownika socjalnego, kuratora sądowego, asystenta rodziny, pracownika MOPS,  a także wielu innych osób, które na co dzień stykają się z sytuacjami kryzysowymi w swojej pracy. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę interdyscyplinarny charakter udzielanej pomocy, zajęcia na studiach podyplomowych Interwencja kryzysowa prowadzą wykładowcy specjalizujący się zarówno w interwencji kryzysowej osób doświadczających przemocy i przemocy w rodzinie, min. policjanci, kuratorzy sądowi, pracownicy MOPS, jak i pedagodzy i psycholodzy, psychoterapeuci pracujący w oparciu o terapię poznawczo – behawioralną, pracę z traumą, a także duchowni, seksuolodzy, terapeuci uzależnień pomagający uporać się z kryzysami wynikającymi z uzależnienia, żałoby, kryzysu zagrożenia życia, czy utraty jego wartości.

Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia psychologiczne, etyczne i prawne podstawy interwencji kryzysowej, a także zasady pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacyjnej i terapeutycznej, jak również przygotowanie merytoryczne i metodyczne do podejmowania działań interwencyjnych w ramach modułów: strategie i modele interwencji kryzysowej, diagnoza w interwencji kryzysowej, zarządzanie kryzysem, budowanie relacji z klientem, konstruowanie procedur interwencyjnych oraz metodykę działań interwencyjnych wobec: kryzysów w szkole, problemów z uzależnieniem, samookaleczeń, kryzysów suicydalnych, ofiar przemocy i agresji (w tym molestowania seksualnego, mobbingu, cybrbullyingu), w sytuacji straty oraz sytuacjach katastrof.

  • Praca z osobami doświadczającymi przemocy
  • Praca z osobą uzależnioną i jej środowiskiem
  • Praca z osobą przeżywającą żałobę
  • Praca z osobą stosującą samouszkodzenia
  • Praca z osobą w kryzysie suicydalnym
  • Praca z osobą pokrzywdzoną przestępstwem
  • Praca z osobą terminalnie chorą i jej środowiskiem
  • Psychoterapia i profilaktyka uzależnień
  • Techniki psychoterapii poznawczo-behawioralnej

Studia adresowane są do nauczycieli, psychologów i pedagogów szkolnych oraz specjalistów z innych dziedzin (absolwentów kierunków: pedagogika, psychologia, resocjalizacja, prawo, socjologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, medycyna, ratownictwo medyczne, etc.), pragnących poszerzyć swoje kompetencje w obszarze interwencji kryzysowej. 

Słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Interwencji kryzysowej zostaną wyposażeni w wiedzę oraz umiejętności pozwalające na prowadzenie interwencji i diagnozy osób dotkniętych kryzysami o zróżnicowanej etiologii i symptomatologii. Praktyka odbywać się będzie w Ośrodku Interwencji Kryzysowej.

O przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydat powinien udokumentować posiadanie wykształcenia wyższego co najmniej na poziomie studiów pierwszego stopnia oraz posiadać przygotowanie pedagogiczne.

Czas trwania:   

 2 semestry (210 godzin zajęć, 30 godzin praktyk)

Tryb studiów:

tradycyjny lub hybrydowy

Limit miejsc:

30 osób

Opłaty:

3600 złotych (możliwa płatność ratalna)

Warunki ukończenia studiów:

zaliczenie przedmiotów w toku studiów, 
portfolio, 
rozmowa dyplomowa - case study

Kontakt:

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:
Biuro rekrutacyjne UNS
Telefon: 42 232 74 99
Telefon: 530 431 024
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl