Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Logopedia

0
Brak głosów

4 800,00 zł

Studia podyplomowe Logopedia dziecka mają charakter kwalifikacyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017, poz. 1575) oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Studia przygotowują do wczesnego wykrywania zaburzeń rozwojowych oraz wspomagania rozwoju dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i dziecka z trudnościami rozwojowymi w przedszkolu i szkole.

Celem studiów jest wyposażenie słuchacza w wiedzę psychologiczno-pedagogiczną i kompetencje pozwalające podejmować efektywne działania diagnostyczne i terapeutyczne w obszarze prowadzenia terapii zaburzeń mowy. Tematyka studiów obejmuje zagadnienia logopedii, neurologopedii, podstawy wiedzy o języku i psycholingiwstyki stosowanej. Program kształcenia skoncentrowany jest na rozwijaniu praktycznych umiejętności i kompetencji warunkujących  możliwość podejmowania efektywnych działań w obszarze diagnozy logopedycznej, wczesnej interwencji logopedycznej oraz kompleksowej terapii logopedycznej.

 • Wstęp do logopedii i organizacji opieki logopedycznej
 • Podstawy neurologopedii
 • Typologia zaburzeń mowy
 • Psycholingwistyka rozwojowa
 • Neturopsychologia i neurpsychologiczne podstawy zaburzeń mowy
 • Diagnostyka logopedyczna
 • Metody pedagogiczne w terapii logopedycznej
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Teoretyczne postawy wiedzy o języku
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Afazja i dysfazja
 • Trudności w uczeniu się czytania i pisania oraz specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
 • Logarytmika, emisja i higiena głosu
 • Glottodydaktyka
 • TIK w terapii logopedycznej
 • Podstawy języka migowego
 • Warsztat pracy logopedy
 • Metodyka postępowania logopedycznego - zasady i metody terapii logopedycznej
 • Tyflologopedia i surdologopedia
 • Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacyjnych (dyslalia)
 • Diagnoza i terapia dyzartii
 • Autyzm i mutyzm
 • Diagnoza i terapia jąkających się
 • Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Diagnoza i terapia zaburzeń anatomiczno-funkcjonalnych (dysglosia)
 • Terapia neurologopedyczna u dzieci i dorosłych
 • Zasady konstruowania programów terapii logopedycznej
 • Metody wychowania słuchowego i językowego
 • Metodyka rewalidacji indywidualnej
Kształcenie  na  studiach  podyplomowych  w  zakresie  logopedii prowadzone jest w dwóch wariantach,
 • dla osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub
 • dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i pragnących zdobyć przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej, w tym przypadku logopedii.

Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwenci uzyskają kwalifikacje do zajmowania stanowiska logopedy w przedszkolach, w tym integracyjnych i specjalnych, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych a także poradniach psychologiczno-pedagogicznych w tym specjalistycznych.

Czas trwania:   

4 semestry:

 • 615 godzin i 180 godzin praktyki dla nauczycieli
 • 500 godzin zajęć i 120 godzin praktyk dla pedagogów specjalnych

Tryb studiów:

tradycyjny lub blended learning

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

4800 zł
Zapisz się