Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

0
Brak głosów

2 400,00 zł

Studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej mają charakter kwalifikacyjny i przeznaczone są dla osób pragnących zdobyć kwalifikacje do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zarówno w placówkach systemu oświaty - w świetlicy, bursie, internacie, czy sprawowania funkcji pedagoga szkolnego, jak i pozaszkolnych o charakterze wspierającym (np. w świetlicach socjoterapeutycznych, ogniskach wychowawczych); interwencyjnym (np. pogotowie opiekuńcze) bądź socjalizacyjnych (dom dziecka etc.).

Celem studiów jest uzyskanie kwalifikacji  niezbędnych w pracy opiekuńczo-wychowawczej. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu przyszłego absolwenta nie tylko w podstawy teoretyczne działalności opiekuńczej i wychowawczej, ale przede wszystkim skupiony jest na wyposażeniu słuchaczy w umiejętności i kompetencje warunkujące kompleksowe i profesjonalne podejmowanie zadań zawodowych.

Zakres tematyczny studiów obejmuje m.in:

 • pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą,
 • prawne i psychologiczne aspekty działalności opiekuńczo-wychowawczej,
 • patologie społeczne,
 • zagadnienia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce, 
 • metodykę działań opiekuńczo-wychowawczych,
 • trening interpersonalny i mediację,
 • warsztat rozwijania umiejętności wychowawczych i terapeutycznych,
 • diagnostykę psychopedagogiczną,
 • projektowanie i ewaluację działań profilaktycznych, wspierających oraz resocjalizacyjnych,
 • profilaktykę i terapię uzależnień,
 • interwencję kryzysową,
 • warsztat pracy pedagoga szkolnego. 

Studia skierowane są dla osób zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji zawodowych umożliwiających podejmowania zadań w obszarze działań opiekuńczo-wychowawczych. Adresatami studiów są osoby zainteresowane problematyką opieki i wychowania, zamierzające podjąć pracę w charakterze opiekunów, wychowawców, pedagogów szkolnych a także osoby już pracujące, pragnące podwyższyć posiadane kwalifikacje oraz poszerzyć kompetencje warunkujące efektywność działania w sferze opieki i wychowania. 

Studia mają charakter kwalifikacyjny i dają uprawnienia do pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Słuchacze nabywają kompetencje diagnostyczne oraz metodyczne w obszarze oddziaływań opiekuńczych oraz pracy wychowawczej, pozwalające na podejmowanie skutecznych oddziaływań z zakresu opieki, wychowania, profilaktyki i terapii w środowiskach wymagających pomocy i wsparcia. 

Czas trwania:   

 3 semestry

Tryb studiów:

tradycyjny lub blended learning

Informacji udziela i zapisy przyjmuje: Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl

2400 zł

Partner:

Instytut Doskonalenia Kadr Pedagogicznych "Edukacja"
ul. Białobrzeska 13 m. 7, 02-370 Warszawa
Biuro: ul. Urbanistów 3, Warszawa - Ochota
(w budynku Zespołu Szkół Nr 26)
Tel. +48 601 151 389,   +48 506 942 234
e-mail: edukacja@idkp.edu.pl 
e.krzywanska@idkp.edu.pl
www.idkp.edu.pl

2400 zł
Zapisz się