Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Przygotowanie pedagogiczne do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa

0
Brak głosów

3 900,00 zł

Studia mają charakter kwalifikacyjny. Umożliwiają zdobycie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa w placówkach systemu oświaty. Realizowane są zgodnie z wytycznymi zawartymi w: Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz. 1450). Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (tekst jednolity, Dz.U. 2020, poz. 1289).

Kształcenie na studiach przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa obejmuje wiedzę pedagogiczną, kluczową z punktu widzenia przygotowania do pracy w systemie oświaty, oraz umiejętności i kompetencje metodyczne warunkujące podejmowanie efektywnych działań zawodowych nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty.

 • System oświaty i prawo oświatowe
 • Pedeutologia z etyką
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Specyfika funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym
 • Pedagogika specjalna - praca z uczniem o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Diagnostyka pedagogiczna
 • Wspomaganie rozwoju dziecka
 • Metodyka pracy nauczyciela psychologa w przedszkolach, szkołach i placówkach systemu oświaty
 • Profilaktyka i promocja zdrowia
 • Negocjacje i mediacje
 • Interwencja kryzysowa
 • Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
 • Praktyka zawodowa

Studia podyplomowe nadające kwalifikacje pedagogiczne skierowane są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia, pragnących zdobyć przygotowanie pedagogiczne umożłlwiające wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa i pracę w placówkach systemu oświaty.

Wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie zawodu nauczyciela psychologa oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nadających kwalifikacje.

Czas trwania:   

 3 semestry (330 godzin zajęć oraz 150 godzin praktyki)

Tryb studiów:

tradycyjny lub blended learning

Informacji udziela i zapisy przyjmuje:

Koszt studiów:

Uczelnia:

Biuro rekrutacyjne UNS
tel. 42 232 74 99
e-mail: podyplomowe@uns.lodz.pl


Zapisz się