Specjalne potrzeby edukacyjne

0
Brak głosów

49,00 zł

Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży wynikają ze zindywidualizowanego sposobu nabywania wiedzy i umiejętności w procesie uczenia się, określonego specyfiką ich funkcjonowania poznawczo-percepcyjnego i odnoszą się zarówno do grupy dzieci i młodzieży mającej trudności w uczeniu się, jak i uczniów zdolnych. Ich rozpoznanie pozwala na właściwy dobór metod, środków i oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych prowadzący do zaspokojenia potrzeb, a tym samym stworzenia optymalnych warunków rozwoju intelektualnego i osobowościowego. Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia powinno stanowić podstawę wszelkich działań edukacyjnych, a kompleksowe przygotowanie nauczyciela i wypracowanie stosowanego warsztatu dydaktycznego jest warunkiem koniecznym dla projektowania i wdrażania efektywnych działań z obszarze edukacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W kategorii kursów z zakresu SPE proponujemy następujące obszary tematyczne (każdy temat stanowi osobny kurs w cenie 49.00):

  • Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Diagnoza funkcjonalna. Narzędzia diagnostyczne i kompetencje nauczyciela-diagnosty
  • Realizacja zaleceń wynikających z opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne
  • Pedagogika specjalna w pigułce – co musi wiedzieć nauczyciel przedmiotu, aby poradzić sobie z kształceniem dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  • Specjalne potrzeby edukacyjne – zasady organizacji i planowania zajęć
Kategoria: 
Kursy i szkolenia