Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Szkolenia Rad Pedagogicznych - rok szkolny 2021/2022

0
Brak głosów

0,00 zł

Propozycje szkoleń dla Rad Pedagogicznych

na rok szkolny 2021/2022.

Uczelnia Nauk Społecznych realizuje misję lokalnego Centrum Kształcenia Nauczycieli w pełnym spektrum począwszy od kursów i szkoleń doskonalących do studiów podyplomowych kwalifikacyjnych. Wszystkie kursy i szkolenia spełniają wymogi kształcenia nauczycieli wszelkich typów szkół w tym też celu angażujemy Praktyków, Specjalistów i Ekspertów z zakresu szeroko rozumianej pedagogiki. Uczelnia w tym roku otrzymała pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej, co stanowi potwierdzenie dotychczasowych osiągnięć i uznania w zakresie kształcenia nauczycieli i zdobywanie przez nich nowych umiejętności. Dzięki współpracy Uczelni z licznymi szkołami w regionie, stowarzyszeniami, fundacjami z terenu całego kraju powstała oferta uwzględniająca kluczowe tematy, które zostały opracowane w formie szkoleń dzięki temu mogliśmy dla Państwa przygotować ofertę szkoleń rad pedagogicznych i szkoleń dla nauczycieli.

W okresie pandemii realizujemy szkolenia dla rad pedagogicznych poprzez aplikację MS Teams.

Propozycje szkoleń szczegółowych:

 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna podczas edukacji zdalnej.
 • Bieżące wsparcie ucznia o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych jako nowy wymiar pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
 • Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w placówkach edukacyjnych – podstawy prawne.
 • Opinie i orzeczenia - psychologiczna interpretacja i realizacja zaleceń w ramach pomocy    psychologiczno - pedagogicznej w szkole.
 • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.
 • Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji u dzieci.
 • Pomoc w uzależnieniach behawioralnych i zachowaniach niepożądanych.
 • Kontrakty behawioralne.
 • Diagnoza pedagogiczna na terenie szkoły/ przedszkola.
 • Metody diagnozowania w pedagogice.
 • Miejsce ocen w diagnostyce pedagogicznej.
 • Diagnozowanie niepowodzeń uczniów szkolnych.
 • Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami autyzmu.
 • Ocena funkcjonalna dzieci i młodzieży – przegląd dostępnych narzędzi diagnostycznych.
 • IPET i WOPFU – diagnozowanie, tworzenie.
 • Techniki czytania i efektywnej nauki.
 • Nauczanie przyjazne mózgowi.
 • Sztuka koncentracji – jak zachęcić ucznia do udziału w lekcji?
 • Trening Umiejętności Emocjonalnych.
 • Trening Umiejętności Szkolnych.
 • Trening Umiejętności Społecznych.
 • Metoda pozytywnej dyscypliny w klasie.
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka.
 • Budowanie partnerskich relacji z rodzicami.
 • Interwencje kryzysowe.
 • Jak zapobiegać dyskryminacji w szkole – nierówne traktowanie uczniów.
 • Jak rozwiązać konflikt w szkole – nauczyciel w roli mediatora.
 • Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych – organizacja, metody pracy nauczycieli i formy aktywności uczniów.
 • Innowacje w szkole.
 • Innowacyjne formy i zasady realizacji zajęć.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole.
 • Umiejętności kluczowe a dziecko z autyzmem.
 • Rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości uczniów.
 • Myślenie krytyczne w szkole.
 • Niepełnosprawność intelektualna – zaburzenia w rozwoju emocjonalnym.
 • Szkoła przyjazna dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Nadpobudliwość psychoruchowa.
 • Rozwijanie samodzielności u dziecka z zaburzeniami rozwoju.
 • Dziecko z zaburzoną integracją sensoryczną.
 • Jak wpłynąć na motywację dzieci z zespołem Aspergera?
 • Bajkoterapia w procesie wspierania dzieci.
 • Arteterapia w pracy z dziećmi.
 • Organizacja pracy w klasie integracyjnej.
 • Terapia behawioralna dzieci z autyzmem.
 • Kształtowanie samodzielności w oparciu o terapię behawioralną.
 • Gry i zabawy w edukacji polonistycznej i matematycznej dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością.
 • Zabawa dzieci z autyzmem w oddziaływaniach terapeutycznych.
 • Indywidualizacja pracy z uczniem.
 • Przeciwdziałanie rutynie i radzenie sobie z wypaleniem zawodowym.
 • Jak skutecznie radzić sobie ze stresem?
 • Jak skutecznie zarządzać sobą w czasie?
 • Coaching w pracy nauczyciela.
 • Autorytet i wizerunek nauczyciela – jak zbudować i utrzymać?
 • Nauczyciel animator działań twórczych.
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych nauczycieli w teorii i praktyce.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów w szkole.
 • Nowe technologie w nauczaniu języków obcych.
 • Praca metodą eksperymentu.
 • Wykorzystanie technologii multimedialnych w pracy nauczyciela.
 • Aplikacje internetowe wspomagające edukację.
 • Nauczanie zdalne za pośrednictwem aplikacji MS Teams.
 • Przygotowanie zajęć z zastosowaniem TIK.

 

Realizujemy także szkolenia dla rad pedagogicznych
o tematyce określonej przez szkołę/ placówkę.

Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej przyjmujemy e-mailowo na adres:
szkolenia@uns.lodz.pl

Zapraszamy do współpracy

Biuro Projektów i Szkoleń UNS
Kamińskiego 21, 90-229 Łódź
42 232-74-88
szkolenia@uns.lodz.pl