Zaburzenia ze spektrum autyzmu

0
Brak głosów

49,00 zł

Autyzm dziecięcy i zespół Aspergera należą do grupy tzw. całościowych zaburzeń neurorozwojowych, które dotyczą wielu sfer rozwoju i funkcjonowania dziecka. W przypadku autyzmu dziecięcego i zespołu Aspergera objawy dotyczą przede wszystkim zaburzeń interakcji społecznych, zaburzeń porozumiewania (dwustronnej komunikacji słownej i bezsłownej), występowania powtarzających się, ograniczonych i stereotypowych wzorców zachowań, zainteresowań i aktywności. Pomoc dziecku z zaburzeniami ze spektrum autyzmu powinna być przemyślanym procesem, uwzględniającym aktualne kompetencje dziecka, jego potrzeby rozwojowe i edukacyjne. W procesie wsparcia w rozwoju, najważniejsze jest nauczyciel, którego wiedza i umiejętności powinny gwarantować pozytywną i wspierającą postawę wobec dziecka, dlatego też proponowane przez nas kursy skoncentrowane są wyposażeniu nauczyciela w kompetencje warunkujące optymalizację i efektywność jego działań w tym obszarze.

Tematyka kursów obejmuje następujące kategorie (każdy temat stanowi osobny kurs w cenie 49 złotych):

  • Metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Diagnoza funkcjonalna i konstruowanie programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Wczesna diagnoza i wspomaganie rozwoju dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
  • Trening umiejętności społecznych
  • Wybrane metody terapii dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
Kategoria: 
Kursy i szkolenia