Komunikat o błędzie

Deprecated function: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls w _menu_load_objects() (linia 579 z /var/www/podyplomowe.uns.lodz.pl/public_html/includes/menu.inc).

Proces rekrutacyjny jest prowadzony w sposób ciągły. O przyjęciu na studia podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania puli limitu miejsc (kolejność zgłoszenia warunkuje termin wniesienia opłaty rekrutacyjnej). Warunkiem rejestracji zgłoszenia jest wydrukowanie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej, wypełnienie i dostarczenie do Uczelni wraz z kompletem wyszczególnionych dokumentów w formie załączników, ewentualnie wypełnienie kwestionariusza w wersji elektronicznej na stronie internetowej oraz dostarczenie do Uczelni kompletu wymaganych dokumentów (osobiście lub pocztą/kurierem). W przypadku skorzystania z usług pocztowych/kurierskich – o kolejności przyjęcia zgłoszenia decyduje dzień otrzymania przesyłki przez Rektorat UNS.

  • Ankieta osobowa (do pobrania tutaj).
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania tutaj).
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Potwierdzenie przygotowania pedagogicznego (wymagane tylko na kierunki pedagogiczne).
  • Umowa na świadczenie usług edukacyjnych (do pobrania tutaj).
  • Oświadczenie o finansowaniu studiów podyplomowych (do pobrania tutaj)

Komplet dokumentów proszę dostarczyć osobiście lub przesłać na adres: 

Uczelnia Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
z dopiskiem "Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS"

Kandydaci wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości 80 zł przed podpisaniem umowy, na rachunek bankowy:

78 1020 3352 0000 1702 0205 7842
Uczelnia Nauk Społecznych
ul. Kamińskiego 21
90-229 Łódź
z dopiskiem "Centrum Kształcenia Podyplomowego UNS"

Opłata obejmuje koszt związany z przygotowaniem i wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2016 roku, w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) – wynosi 30 zł. Opłata pobierana jest jednorazowo w momencie odbioru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.

        Regulamin [HTML] [PDF]

139