Ochrona własności intelektualnej i przemysłowej

0
Brak głosów

3 900,00 zł

Kategoria: 
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo i higiena pracy

0
Brak głosów

3 200,00 zł

Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami związanymi z kształtowaniem jakości warunków pracy, metodyką kompleksowej oceny ryzyka, narzędziami komputerowymi w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy oraz dydaktyką szkoleń w zakresie bhp. Studia przygotowują do funkcjonowania na różnych szczeblach zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Kategoria: 
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo międzynarodowe

0
Brak głosów

3 600,00 zł

Kategoria: 
Bezpieczeństwo

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

0
Brak głosów

3 200,00 zł

Kategoria: 
Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowych

0
Brak głosów

3 900,00 zł

Kategoria: 
Bezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

0
Brak głosów

3 900,00 zł

Studia te dostarczają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie współczesnych zagrożeń cyfrowych, bezpieczeństwa systemów informacyjnych, aspektów prawnych cyberbezpieczeństwa, kryptograficznych aspektów ochrony danych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, systemów bezpieczeństwa sieciowego oraz data mining w cyberbezpieczeństwie.

Kategoria: 
Bezpieczeństwo