Interwencja kryzysowa i wsparcie psychospołeczne

0
Brak głosów

3 600,00 zł

Studia podyplomowe INTERWENCJA KRYZYSOWA I WSPARCIE PSYCHOSPOŁECZNE przygotowują do podejmowania działań prewencyjnych, udzielania skutecznej interwencji w przypadku wystąpienia kryzysu, opracowywania strategii i zasad działań interwencyjnych oraz powoływania i efektywnej współpracy w ramach zespołów interwencyjnych.


Integracja sensoryczna - diagnoza i terapia

0
Brak głosów

4 500,00 zł


Coaching i mentoring - Akademia Trenera

0
Brak głosów

3 000,00 zł

Studia podyplomowe Coaching i mentoring - Akademia Trenera skoncentrowane są na przygotowaniu słuchaczy do pracy w zawodzie trenera. 

Nacisk położony jest na:Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

0
Brak głosów

3 600,00 zł

Studia podyplomowe Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej mają charakter kwalifikacyjny i przygotowują nauczyciela nauczania początkowego do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i na poziomie edukacji wczesnoszkolnej.