Przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej (dla osób posiadających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcących uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej

Logopedia

0
Brak głosów

4 800,00 zł


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

0
Brak głosów

3 900,00 zł


Pedagogika korekcyjna - terapia pedagogiczna

0
Brak głosów

3 900,00 zł


Pedagogika resocjalizacyjna

0
Brak głosów

3 900,00 zł


Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

0
Brak głosów

3 900,00 zł